Oskari Hyttinen

Ura

Monta asiaa olisin elämässäni tehnyt toisin, mutta insinööriksi olisin aina lukenut.

TYökokemus

Koko työurani hakeutunut tehtäviin, joissa olen voinut seistä omien arvojeni takana ja luottaa siihen, että myös työnantajani on niiden kanssa samalla puolella.

Viimeisemmässä työssäni toimitusjohtajana Kompan Suomi Oy:ssä saan tehdä töitä tulevien sukupolvien parempien leikki- ja liikuntamahdollisuuksien eteen, vieläpä niin, että ne toteutetaan ympäristöä kunnioittaen. Toki työhön kuuluu merkittäviltä osin ihmisten johtamista ja taloutta, jotka ovat myös lähellä sydäntäni. 

Olen suorittanut opintojani vahvasti työelämälähtöisesti sen vaatimusten ja omien kiinnostuskohteiden mukaisesti. Tämä ei ehkä ole tämän päivän Suomessa niin yleistä, mutta ainakin omasta mielestäni koulutuksesta on saanut paljon enemmän, kun sen on voinut yhdistää omaan työhönsä ja sen kehittämiseen.

Toki olemme erilaisia oppijoita ja siksi onkin tärkeää, että myös jatkossa Suomessa on erilaisia koulutusväyliä tarjolla.

Koulutus

Luottamustehtävät

Scroll to Top